KONGRE ÇAĞRISI

parallax background
 

Innovation and Global Issues in Social Sciences III “InGlobe” çatısı altında akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruşları tarafından oluşturulan bağımsız platform tarafından, farklı ülkelerden akademisyenler, bürokratlar ve öğrencilerin katılımı ile 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’nın Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti bölgesinde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin amacı; dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturarak küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesini sağlamaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Patara Kültür ve Turizm Derneği’nin de destek olduğu “Innovation and Global Issues in Social Sciences III”, 15 ülkede duyuruya çıkmaktadır. Sosyal bilimlerin her alanından güncel meseleleri, küresel sorunları ve olayları, yenilikçi yaklaşımlarla ele alan özgün çalışmalara yer vermeyi amaçlayan kongrenin sunum dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre kapsamında sunulmuş olan bildirilerin Türkçe (Tüm Lehçeler) ve İngilizce’nin yanı sıra, Almanca ve Rusça dillerinden birinde yayımlanması mümkündür.

Uluslararası nitelikte olan kongremiz, 31.12.2016 tarihli Resmî Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Yönetmeliği ve Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Sunuma kabul edilen bildirilerin geniş özetleri ve tam metinleri ISBN numarası alınmış bildiri kitaplarında yayımlanacaktır. Dileyen katılımcılar genişletilmiş özet olarak yayımlanan çalışmalarını hakem sürecinin ardından çalışma alanlarına uygun olan kongre ortağı dergilerden birinde yayımlatabileceklerdir. Kongre kapsamında ayrıca her alanda bilim kurulunca başarılı bulunan çalışmalar ödüllendirilecektir.

Sizleri 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Patara’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, kongreye katkılarınızı bekleriz.

Saygılarımızla…


KONULAR

Antropolojik Çalışmalarİstatistik
Arkeolojik Araştırmalarİşletme Bilimleri
Bilgi YönetimiKadın Araştırmaları
Bilim Felsefesi ve MetedolojisiKamu Yönetimi
CoğrafyaKültürel Çalışmalar
Çevre sorunlarıKüresel Meseleler
Diğer AlanlarMitoloji
Dil ve EdebiyatPazarlama
Din BilimleriPsikoloji
Disiplinlerarası ÇalışmalarSağlık Yönetimi
EğitimSanat Etütleri
EkonometriSanat Tarihi Araştırmaları
Ekonomi ve FinansSiyaset Bilimi
Etik ve Ahlak DeğerleriSosyal Bilimler
Etkileşim ve İlişkilerSosyal Problemler
FelsefeSosyoloji
Folklor AraştırmasıSpor Bilimleri
Gençlik SorunlarıBüyüme ve Küreselleşme
Girişimcilik ve İşTarih
Güzel SanatlarTemel İslam Bilimleri
Hukuk ve Adli BilimlerToplum ve Kültür
İletişimTurizm ve Türizm İşletmeciliği
İnovasyonTürk kültürü
İslam Felsefesi ve DüşüncesiUluslararası İlişkiler
İslam SanatlarıUluslararası Ticaret
İslam TarihiUygulamalı Bilimler

DETAYLAR

 • Kongre Yeri: Patara Antik Kenti, Antalya / TÜRKİYE
 • Kongre Tarihleri: 26-29 Nisan 2018
 • Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Nisan 2018
 • Kabul Duyurusu: En Kısa Sürede
 • Erken Kayıt Tarihi: 01 Mart 2018
 • Son Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
 • Kongre Programı Yayınlanması: 12 Nisan 2018
 • Çalışmaların Son Gönderim Tarihi: 01 Haziran 2018
 • Kitap Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2018
 
Dikkat! Mobil gösterimde fiyat tablosunun tamamı için sağa-sola sürüklemeniz gerekebilir.

ÜCRETLER

Erken Kayıt* Kayıt
Katılımcı - 350 TL
Öğrenci ** - 300 TL
Çevrimiçi Sunum *** - 350 TL
Dinleyiciler **** - 200 TL

İkinci ve Üçüncü bildiriler için lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünü ziyaret ediniz.
* Bildiri kabulü ile başlar, 01 Mart'ta sona erer. ** Akademik kadroda yer almayan öğrencileri ifade eder. *** Video kaydı veya bağlanabileceğimiz herhangi bir platform üzerinden sunum yapabilirsiniz. **** Sunum yapmayan öğrenci ve akademisyenleri ifade eder. Akademisyen olmayan aile bireyleri için ücret talep edilmez.
parallax background
Dikkat! Mobil gösterimde fiyat tablosunun tamamı için sağa-sola sürüklemeniz gerekebilir.

KONAKLAMA


Yoğun taleplerin karşılanması için otel sayısı arttırılarak, fiyat çeşitlendirilmesine gidilmiştir. Uygunluk durumuna göre tercihleriniz doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Fiyatlandırmalara acenta tarafından sağlanmakta olan kongre hizmetleri dahildir. Bölgede fiyatlandırmalar normal şartlar altında Akşam yemeklerini kapsamamaktadır. Akşam yemekleri kongre kapsamında yapılan anlaşma ile verilmektedir. Bu sebeple, ilgili acente üzerinden yapılmayan rezervasyonlar bu hizmetleri kapsamayacaktır.

Çift Kişi (Kişi Başı) Tek Kişi
Golden Pension 85 TL Gün 125 TL Gün
Golden Lighthouse Hotel 110 TL Gün 150TL Gün
Pataros Hotel 120 TL Gün 180TL Gün
Dardanos Hotel 120 TL Gün 180TL Gün 
 

YAZIM KURALLARI

Aşağıda bulunan açılan pencerelere tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Yazım kurallarını indirmek için lütfen tıklayınız.
InGlobe Kongre Geniş Özet Kitabı şablonu indirmek için lütfen tıklayınız.
InGlobe Kongre Tam Metin Kitabı Türkçe şablonu indirmek için lütfen tıklayınız.
InGlobe Kongre Tam Metin Kitabı İngilizce şablonu indirmek için lütfen tıklayınız.
YAYIN İLKELERİ – DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YAYIN İLKELERİ

YAZARLAR İÇİN NOTLAR

1- “Innovation and Global Issues in Social Sciences” Kongresi’ne gönderilecek olan çalışmalar, özgün ve daha önce hiçbir yerde sunulmamış, hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2- Gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Kongre Yürütme Kurulu’na ait olacaktır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması izne bağlıdır.

3- Gönderilen tam metin çalışmalar kör hakem usulüne göre hakemler tarafından değerlendirilmekte, gerektiğinde ise ek hakeme gönderilmektedir.

4- Yayımlanan çalışmaların sorumluluğu yazarlara ait olup, InGlobe ya da diğer ortak kuruluşlara mal edilemez.

5- Yazarlar, çalışmalarını adres ve telefon numaralarını ekleyerek congress@inglobe.org adresine göndereceklerdir.

6- Çalışmaların kabul edilmesinin ardından bütün katılımcılar kayıt formunu doldurmalıdır. Bu ön kayıt mektubun hazırlanması için kullanılacaktır.

7- Kongre’de yayımlanacak çalışmalar Türkçe (tüm lehçeler), İngilizce, Almanca, Rusça olacaktır.

8- Kongrenin sunum dili “Türkçe ve İngilizce”dir. Herhangi bir dilde gönderilecek özetlerin İngilizce özetlerinin de bulunması gerekmektedir. Sunum dilinin İngilizce olması durumunda sadece İngilizce özet gönderilmesi yeterlidir. Başka bir dilde sunum yapmak isteyen katılımcılar İngilizce ya da Türkçe sunum notları hazırlayarak bizimle iletişime geçebilir. Kendilerine sunum sırasında eşlik edecek tercümanlar yardımcı olacaklardır.

9- Bildiri kitaplarında yalnızca kongrede sunulan çalışmaların genişletilmiş özetleri ve/veya tam metinleri yayımlanacaktır. Genişletilmiş özetlerin yayımlanmasını isteyen yazarların çalışmalarında yayım dilinin yanı sıra İngilizce dilinde hazırlanmış özet(abstract) de bulunmalıdır. Yayımlanacak tam metinlerde ise yayım dilinde özet ve İngilizce özet bulunmalıdır. Yayım dilinin İngilizce olması durumunda yalnızca İngilizce genişletilmiş özet bulunması yeterlidir.

10- Makaleler, 6.000- 8.000, kitap incelemeleri 1.500–2.000, olay incelemeleri dipnotlar dahil 3.000–5.000, genişletilmiş özetler ise 500-1.000 kelime arasında olmalıdır. Özel durumlar için kelime sayıları dikkate alınmayabilir.

BİÇİM KURALLARI

11- Çalışmalara yayım dilinde özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ( abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100’er kelime olmalı ve her iki dilde de anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir.

12- Çalışmalar Word 2007 sonrası sürümlerde (*.docx), Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1 satır aralığında hazırlanmalıdır. Paragraf girintisi 1 tab (1,25 cm) olup, önce 6 nk, sonra 6 nk aralık bırakılmalıdır.

13- Sayfa yapısı A4 ve sayfanın her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

14- Çalışma başlığının öncesinde 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Çalışma başlığı ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu (bold) harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. (Times New Roman 14 punto) Başlık sonrasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

15- Diğer alt başlıklar, Anahtar Kelimeler ve Jel Kodu ifadeleri ise ilk harfleri büyük ve koyu (bold) yazılmalıdır ve sola yaslanmalıdır (Times New Roman 12 punto).

16- Çalışmalarda başlıklar 1., 1.1., 1.1.1. gibi ondalık sayılar kullanılarak, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır.

17- Yazar(lar)ın adları ve soyadları bildiri başlığının altında, ortalanmış şekilde ve açık bir biçimde yazılmalıdır (İlk harfleri büyük, koyu (bold), Times New Roman 12 punto). Sırasıyla unvanları, kurumları ve e-posta adresleri ise dipnot olarak belirtilmelidir. Yazar(lar)ın adları ve soyadlarının yer aldığı satırın altında giriş bölümünden önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

18- Bildirinin alanıyla ilgili 2-3 JEL Kodu belirtilmelidir. JEL kodları her alan için geçerli değildir. Çalışma alanınızda bulunmaması halinde dikkate almayınız. JEL kodları için tıklayınız: (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).

19- Yazarlar, çalışmalarının InGlobe Kongresi yazım kılavuzuna ve yayımlanan özet, genişletilmiş özet ve tam metin yazım kurallarına uygun olduğundan emin olmalıdır.

20- Çalışmaların atıf ve kaynakçaları American Psychological Association (APA) yöntemine göre hazırlanmalıdır (Soyad, Çalışmanın Yılı: Sayfa Numarası). İki yazarlı çalışmalarda (Soyad ve Soyad, Çalışmanın Yılı: Sayfa Numarası). Üç veya daha fazla yazar olması durumunda (Birinci Yazarın Soyadı vd., Çalışmanın Yılı: Sayfa Numarası). Atıf yapılırken yazar(lar)ın aynı yıl yayımlanmış birden fazla sayıdaki çalışmalarından yararlanılmış olması durumunda, yayın yılının sonuna “a, b, c” gibi harfler yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır (Gillespie, 1997a: 25) (Gillespie, 1997b: 58). Cümlede birden fazla çalışmadan yararlanılması durumunda ise, cümle sonunda bu kaynaklara parantez içerisinde yer verilmeli ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır (Vural, 2011: 17; Duman, 2007: 82). Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması halinde yazarların adlarının ilk harfleri de kullanılır (Yılmaz A., 2005: 157) (Yılmaz B., 2010: 27). Açıklama yapılması gereken durumlarda dipnot verilerek Times New Roman karakterinde 10 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.

21- Bildiri metninde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler sıra numarası ile (Tablo 1, Şekil 1) kendi içerisinde numaralandırılmalıdır. Başlıkların tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde, sayfaya ortalanmış, koyu ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılması gerekmektedir. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları bunların hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olacak şekilde yazılmalıdır.

22- Çalışmalarda, yararlanılan kaynakların yazarlarının soyadlarına göre alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, sırasıyla yayın tarihi en eski olan yayından başlanmalıdır. Yazar(lar)ın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş olması durumunda ise, metin içerisinde olduğu gibi, kaynakçada da, yayın tarihinden sonra (a, b, c, …) harfleri kullanılarak kaynaklar sıralanmalıdır. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmalarına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalarına yer verilmelidir. Dergilerde yayımlanan makalelerin ve derleme niteliğindeki (editörlü) kitaplarda yer alan bölümlerin sayfa numaraları mutlaka yazılmalıdır.

NOTLAR

- Kitap: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Basım Yılı). Eserin Adı, Basım Yeri: Yayınevi.

- Makale: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Basım Yılı). “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt(Sayı): ss. Sayfa Aralığı.

- Kitap Bölümü: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Basım Yılı). “Bölümün Başlığı”, Kitabın Adı, Basım Yeri: Yayınevi, ss. Sayfa Aralığı.

- Editörlü/ Çeviri Kitap: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., (Basım Yılı). “Çalışmanın Başlığı”, Kitabın Adı, (Ed.)/ (Çev.) Editörün/Çevirenin Soyadı, Adının ilk harfi., Basım Yeri: Yayınevi, ss. Sayfa Aralığı.

- Tez: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Tezin Yılı). Tezin Adı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversitenin Bulunduğu İl: Üniversite ve Enstitü Adı.

- İnternet Kaynakları: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Eserin Tarihi). Yazının Başlığı, Erişim Adresi, (Erişim Tarihi).

- Gazete: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Gazetenin Tarihi). Başlık, Gazete Adı, Erişim Adresi, (Erişim Tarihi).


DÜNDEN BUGÜNE DESTEKLEYENLER


ÖDÜLLER


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Yazım kurallarına uygunluk
 • Dil bilgisi kurallarına uygunluk
 • Türkçe terimlerin kullanılmasına gösterilen özen
 • Kaynakçaların çeşitliliği
 • Özgünlük

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ

ALAN ÖDÜLLERİ

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.

Bilim Ödülü


Hakem Heyeti tarafından uygun bulunan her alanda başarılı çalışmalara verilecektir.