Congress

Innovation and Global Issues

InGlobe is an international series of academic congresses in all areas of social sciences, which aim to include original studies that address contemporary issues, global issues and events from all areas of social and technical sciences with innovative approaches.

Past and Ongoing Congresses

1 - Innovation and Global Issues Congress I, April 27-29, 2017, Patara

2 - Innovation and Global Issues Congress II, October 19-21, 2017, Antalya

3 - Innovation and Global Issues Congress III, April 26-29, 2018, Patara

4 - Innovation and Global Issues Congress IV, November 22-24, 2018, Antalya

5 - Innovation and Global Issues Congress V, May 02-04, 2019, Ankara

6 - Innovation and Global Issues Congress VI, April 13-15, 2020, Antalya

Global Transformation and Differentiation

GTRD is the congress series, which changing theme every time, accepting studies all fields of science. Global Transformations and Differentiation Congress aims to bring academics, decision-makers, practitioners, experts, innovators, and students together within this current issue.

Past and Ongoing Congresses

1 - Global Transformation and Differentiation I, April 25-27, 2019, Akdeniz University

2 - Global Transformation and Differentiation II, March 12-14, 2020, Akdeniz University

Law in Positive and Social Sciences

LAWPOS is an international series of academic congresses which is for to discuss the science of law and examine it's relationships with other branches of science. With this congress, we aimed to open a new horizon to the research world of our country. We believed that scientists working in different fields of positive and social sciences will have the opportunity to think and discuss about the effects of the science of law on their fields.

Past and Ongoing Congresses

1 - Law in Positive and Social Sciences I, 2019, Hacettepe


Innovation and Global Issues in Social Sciences I


The congress, which was organized with the idea of doing different congress was held in the Patara Antique City Assembly Building in Kas, Antalya between 27-29 April 2017. The Congress was held with the support of Rebuplic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, Antalya Governorship, Kas District Governorship, Kaş Municipality and Patara Culture and Tourism Association and the contributions at rectorate level of Akdeniz University and Northern Kazakhstan State University.

Within the scope of the congress, around 360 studies were presented in Turkish all dialects, English, Russian and German languages. A mixed exhibition which is including 100 pieces of artworks was organized. About 1000 participants and listeners followed our congress.

These works have been published in 3 books and in an international book published in English by Peter Lang Publishing House. In addition, many articles have been published in peer reviewed journals. Successful studies have been awarded.

Antique city tours were organized under the leadership of archaeologists based on the principles that we took during the congress to keep the values of nature and history alive. In addition, with the intention of making it traditional, TEMA representatives planted a souvenir tree with participants.

The congress took place in the national press. You can browse for some news in Turkish: Hürriyet Gazetesi, Habertürk

Click for Congress Website

Return Top


Innovation and Global Issues in Social Sciences II


The second congress has been held in the meeting rooms of Club Hotel Sera Hotel in Antalya with the participation of Akdeniz University and Atyrau State University between 19 - 21 October 2017.

Within the scope of the congress, 130 papers accepted have been approved for presentation and publication over 170 papers in Turkish, English, Russian and German languages. During the congress, around 80 artistic works were exhibited.

Perge Antique city tours were organized under the leadership of archaeologists based on the principles that we took during the congress to keep the values of nature and history alive. In addition, with the intention of making it traditional, TEMA representatives planted a souvenir tree with participants.

Click for Congress Website

Return Top


Innovation and Global Issues in Social Sciences III


Our congress was held between 26-29 April 2018 in Antalya Province, Kaş District, Patara Ancient City Parliament Building, with the financial and moral support of the Ministry of Culture and Tourism, Antalya Governorate, Kaş District Governorate, Kaş Municipality, and Patara Culture and Tourism Association.

Within the scope of the congress, around 350 studies were presented in Turkish all dialects, English, Russian and German languages. A mixed exhibition which is including 120 pieces of artworks was organized. About 1000 participants and listeners followed our congress.

These works have been published in 3 books and in an international book published in English by Peter Lang Publishing House. In addition, many articles have been published in peer-reviewed journals. Successful studies have been awarded.

Antique city tours were organized with archaeologists based on the decisions of the principle that we have taken during the congress to keep the values of nature and history alive. At the same time, the sunset activity in the Patara Sand Dunes and the march in Patara Forests were held. In addition, with the intention of making it traditional, TEMA representatives planted a third commemorative tree in Patara Excavation House Garden with our participants.

The congress took place in the national press. You can browse for some news in Turkish:

Click for Congress Website

Retrun to Top


Innovation and Global Issues in Social Sciences IV


The third congress has been held in the meeting rooms of Club Hotel Sera Hotel in Antalya with the participation of Akdeniz University and Atyrau State University between 22- 24 November 2018.

Within the scope of the congress, around 300 studies were presented in Turkish all dialects, English, Russian and German languages. About 1500 participants and listeners followed our congress.

Click for Congress Website

Return Top


Innovation and Global Issues Congress V


Our international congress titled “Innovation and Global Issues Congress V” was held between 2, 3, 4 May 2019 at JW Marriott Hotel, the most prestigious hotel of Ankara, with the participation of domestic and foreign universities, institutes and institutions.

Within the scope of the congress, around 185 studies were presented in Turkish all dialects, English, Russian and German languages. About 1000 participants and listeners followed our congress.

Click for Congress Website

Return Top


Global Transformation and Differentiation: International Migration, Urbanization, and Belonging


GTRD was held on 25, 26, 27 April 2019 in the meeting rooms of Akdeniz University Faculty of Letters. As it is known, irregular international migration mobility is one of the most important issues of today's world and the phenomenon of immigration has affected the lives of societies with different dimensions in every period. The Congress has addressed the effects of irregular and forced migration on countries and immigrants, together with the social aspects, problems and solution suggestions it has created, and reached a large number of audiences.

As a themed study, GTRD is a meeting where a small number of qualified and subject-intensive studies are accepted. Within the scope of the congress, around 100 papers were presented in Turkish, English and Russian languages, and around 3000 participants and listeners followed our congress.

These studies have been published in the congress book. Some studies were directed to journals in line with the demands. However, there are books prepared in English in an international collaboration with Peter Lang Publishing House.

Click for Congress Website

Return Top


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi II: Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresinin ikincisi ‘Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği’ konu başlığı altında 12-14 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir..

Günümüz dünyası ve toplumu, siber fiziksel sistemlerin hüküm sürdüğü ‘Endüstri 4.0’ devrimi ve insanlığın avcı-toplayıcı, tarım, endüstri ve bilgi toplumlarından geçerek geldiği ve süper akıllı dönem olarak adlandırılan ‘Toplum 5.0’ olarak tanımlanıyor ve tartışılıyor. 7.5 milyarlık dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıyor ve her üç yetişkinden ikisinde cep telefonu var. İnsanlar dijital ortamda alışveriş yapıyor, beğendiği film ya da diziyi kendi anadilinde izliyor, tatil planı yapıyor ve oyun oynuyor. Yapay zeka, büyük veri, öğrenen makineler ve yeni robot teknolojileriyle birlikte yaşıyor ve hareket ediyor.

Parmak izi, yüz tanıma ve sesli komutun ötesine geçen ve gittikçe dijitalleşen hayatımız ucu bucağı olmayan bir alana doğru mu gidiyor, teknolojik ilerlemenin sınırları neresidir, özgürlük ya da tutsaklık alanı içerisine mi gitmekteyiz ya da sanal dünyanın gerçek ürünleri insanlar mıdır? Dahası insanlığın geleceğini bir geçiş ve değişim olarak mı yoksa kaçınılmazlık olarak mı görmemiz gerektiği soruları kendisine cevap arıyor..

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi III: Toplumsal Geçişkenlik, Durağanlık ve Duyarlılıklar


İçinde yaşadığımız dünya farklı sosyal yapı ve sistemler etrafında her geçen gün yeniden biçimlenmekte, bireysel ve toplumsal ilişki formlarımız çeşitlenmektedir. Geleneksel ve modern arasındaki dönüşümler, geçişkenlik, durağanlık ve duyarlılıklar üretmekte ve toplumsalın inşası zaman ve mekân boyutlarında çoklu aktörlerce belirlenmektedir. Aktör ve yapı ilişkisi bağlamında toplumsal normlar, değerler ve kurumsal yapılar anlam kaybı sorunu yaşamakta ya da arayışı içerisinde bulunmaktadır.

Bu manada toplumsal işleyişte ortaya çıkan anomik olay ve olgular ile farkındalık süreçlerinin analizi günümüz toplumsal yapılarının anlaşılmasında önemli bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.

Parmak izi, yüz tanıma ve sesli komutun ötesine geçen ve gittikçe dijitalleşen hayatımız ucu bucağı olmayan bir alana doğru mu gidiyor, teknolojik ilerlemenin sınırları neresidir, özgürlük ya da tutsaklık alanı içerisine mi gitmekteyiz ya da sanal dünyanın gerçek ürünleri insanlar mıdır? Dahası insanlığın geleceğini bir geçiş ve değişim olarak mı yoksa kaçınılmazlık olarak mı görmemiz gerektiği soruları kendisine cevap arıyor..

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön