Kongreler

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences

InGlobe sosyal ve teknik bilimlerin her alanından güncel meseleleri, küresel sorunları ve olayları, yenilikçi yaklaşımlarla ele alan özgün çalışmalara yer vermeyi amaçlayan sosyal bilimlerin tüm alanlarında bildirilerin sunulduğu uluslararası akademik kongre serisidir. Farklı kurum ve kuruluşların ortaklığında yılda 2 sefer olarak düzenlenmektedir.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Innovation and Global Issues Congress I, 27-29 Nisan 2017, Patara

2 - Innovation and Global Issues Congress II, 19-21 Ekim 2017, Antalya

3 - Innovation and Global Issues Congress III, 26-29 Nisan 2018, Patara

4 - Innovation and Global Issues Congress IV, 22-24 Kasım 2018, Antalya

5 - Innovation and Global Issues Congress V, 2-4 Mayıs 2019, Ankara

6 - Innovation and Global Issues Congress VI, April 13-15, 2020, Antalya

Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar - Global Transformation and Differentiation

GTRD Tüm bilimler dallarında uluslararası göç, kentleşme ve aidiyet temalı tüm çalışmaların değerlendirmeye alındığı kongre serisidir. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve öğrencileri bu güncel mesele kapsamında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet, 5-27 Nisan 2019, Akdeniz Üniversitesi

2 - Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi II: Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği, 12-14 Mart 2020, Akdeniz Üniversitesi

3 - Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi III: Toplumsal Geçişkenlik, Durağanlık ve Duyarlılıklar, 09-10 Nisan 2021, Kazakistan

Law in Positive and Social Sciences

LAWPOS “Hukuk” biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerinin incelenmesi-tartışılması şeklinde belirlenmiştir. Kongre ile ülkemiz araştırma dünyasına yeni bir ufuk açılması hedeflenmiştir. Bu şekilde; pozitif ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan bilim insanlarının “Hukuk” biliminin kendi alanlarına etkisi konusunda düşünme-tartışma fırsatına kavuşacaklarına inanılmaktadır.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Law in Positive and Social Sciences I, 2019


Innovation and Global Issues Congress I


27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında farklı bir çalışma yapma fikriyle düzenlediğimiz kongremiz Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Kültür ve Turizm Derneği’nin maddi ve manevi destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi ve Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesinin Rektör Düzeyinde destek ve katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 360 civarında tebliğ sunulmuş, 100 parçadan oluşan karma sergi düzenlenmiş olup, 1000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Bu çalışmalar 3 kongre kitabı ve Peter Lang Yayınevi ile İngilizce olarak hazırlanan uluslararası kitapta yayımlanmıştır. Ayrıca anlaşmalı hakemli dergilerde çok sayıda makale yayımlanmıştır. Kongre kapsamında başarılı bulunan çalışmalara ödül verilmiştir.

Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde antik kent gezileri tertip edilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile hatıra ağacı dikilmiştir.

Kongre ulusal basında yer bulmuştur. Bazı haberler için göz atılabilir: Hürriyet Gazetesi, Habertürk

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress II


19 – 21 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya İli, Lara bölgesinde bulunan Club Hotel Sera toplantı salonlarında inovasyon ve küresel meseleler teması altında kongremizin ikincisi Akdeniz Üniversitesi ve Atyrau Devlet Üniversitesi katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 170 civarı tebliğ içerisinden 130 tebliğ sunum ve yayım için uygun görülmüştür. Kongre süresince 80 civarında sanatsal çalışma sergilenmiştir.

Bu çalışmalar 2 kongre kitabında yayımlanmıştır. Ayrıca anlaşmalı hakemli dergilerde çok sayıda makale yayımlanmıştır. Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde Perge Antik Kenti gezileri tertip edilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile hatıra olarak ikinci inglobe ağacı dikilmiştir.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress III


26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gelen talep üzerine kongremiz tekrar Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Kültür ve Turizm Derneği’nin maddi ve manevi destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin destek ve katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 350 civarında tebliğ sunulmuş, 120 parçadan oluşan karma sergi düzenlenmiş olup, 1000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Bu çalışmalar 2 kongre kitabında yayımlanmıştır. Ayrıca Peter Lang Yayınevi ile İngilizce olarak hazırlanan iki uluslararası kitap yayım sürecinde olup 2018 yılı Aralık ayı içerisinde yayımlanacaktır. Bunu yanında anlaşmalı hakemli dergilerde makale süreçleri devam etmektedir. Kongre kapsamında başarılı bulunan çalışmalara ödül verilecektir.

Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde antik kent gezileri tertip edilmiştir. Aynı zamanda Patara Kum Tepelerinde gün batımı etkinliği ve Patara Ormanlarında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile Patara Kazı Evi Bahçesine üçüncü hatıra ağacı dikilmiştir.

Kongremiz ulusal basında yer bulmuştur.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress IV


22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya İli, Club Hotel Sera toplantı salonlarında gerçekleşmiştir. Kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar kongremize iştirak etmişlerdir.

Kongre hakkındaki detaylı bilgiler ve tüm duyurular kongre sitesinden temin edilebilir. Kongre yayınları Kütüphane bölümümüzde kamuya açık olarak paylaşılmıştır.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress V


“Innovation and Global Issues Congress V” başlıklı uluslararası kongremiz 2, 3, 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında, yerli ve yabancı üniversiteler, enstitüler ve kurumların katılımlarıyla Ankara’nın en prestijli oteli olan JW Marriott Hotel’de düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce ve Rusça dillerinde 185 civarında tebliğ sunulmuş olup, bu tebliğlerin 97 tanesi farklı ülkelerden gelen bilim insanları tarafından sunulmuştur. 1000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet


25, 26, 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi toplantı salonlarında düzenlenmiştir. Bilindiği üzere düzensiz uluslararası göç hareketliliği günümüz dünyasının en önemli konularından biridir ve göç olgusu toplumların hayatını her dönemde farklı boyutlarıyla etkilemiştir. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, düzensiz ve zorunlu göç hareketliliğinin ülkeler ve göçmenler üzerindeki etkilerini, ortaya çıkardığı sosyal görünümler, problemler ve çözüm önerileriyle birlikte ele almış ve çok sayıda dinleyiciye ulaşmıştır.

Temalı bir çalışma olan GTRD, nitelikli ve konu yoğunluğu bulunan az sayıda çalışmanın kabul edildiği bir toplantıdır. Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce ve Rusça dillerinde 100 civarında tebliğ sunulmuş, 3000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Bu çalışmalar kongre kitabında yayımlanmıştır. Talepler doğrultusunda bazı çalışamar dergilere yönlendirilmiştir. Bununla birlikte Peter Lang Yayınevi işbirliği ile İngilizce olarak hazırlanan uluslararası bir kitapta bulunmaktadır.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi II: Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresinin ikincisi ‘Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği’ konu başlığı altında 12-14 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Günümüz dünyası ve toplumu, siber fiziksel sistemlerin hüküm sürdüğü ‘Endüstri 4.0’ devrimi ve insanlığın avcı-toplayıcı, tarım, endüstri ve bilgi toplumlarından geçerek geldiği ve süper akıllı dönem olarak adlandırılan ‘Toplum 5.0’ olarak tanımlanıyor ve tartışılıyor. 7.5 milyarlık dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıyor ve her üç yetişkinden ikisinde cep telefonu var. İnsanlar dijital ortamda alışveriş yapıyor, beğendiği film ya da diziyi kendi anadilinde izliyor, tatil planı yapıyor ve oyun oynuyor. Yapay zeka, büyük veri, öğrenen makineler ve yeni robot teknolojileriyle birlikte yaşıyor ve hareket ediyor.

Parmak izi, yüz tanıma ve sesli komutun ötesine geçen ve gittikçe dijitalleşen hayatımız ucu bucağı olmayan bir alana doğru mu gidiyor, teknolojik ilerlemenin sınırları neresidir, özgürlük ya da tutsaklık alanı içerisine mi gitmekteyiz ya da sanal dünyanın gerçek ürünleri insanlar mıdır? Dahası insanlığın geleceğini bir geçiş ve değişim olarak mı yoksa kaçınılmazlık olarak mı görmemiz gerektiği soruları kendisine cevap arıyor..

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi III: Toplumsal Geçişkenlik, Durağanlık ve Duyarlılıklar


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresinin üçüncüsü (GTRD 3) ‘Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği’ konu başlığı altında 09-10 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Kazakistan merkezli olarak gerçekleştirilmiştir.

İçinde yaşadığımız dünya farklı sosyal yapı ve sistemler etrafında her geçen gün yeniden biçimlenmekte, bireysel ve toplumsal ilişki formlarımız çeşitlenmektedir. Geleneksel ve modern arasındaki dönüşümler, geçişkenlik, durağanlık ve duyarlılıklar üretmekte ve toplumsalın inşası zaman ve mekân boyutlarında çoklu aktörlerce belirlenmektedir. Aktör ve yapı ilişkisi bağlamında toplumsal normlar, değerler ve kurumsal yapılar anlam kaybı sorunu yaşamakta ya da arayışı içerisinde bulunmaktadır.

Temalı bir çalışma olan GTRD, nitelikli ve konu yoğunluğu bulunan az sayıda çalışmanın kabul edildiği bir toplantıdır. Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce ve Rusça dillerinde tebliğler kabul edilmiş, 3000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi sosyal medya platformlarımız ve kanalımız üzerinden takip etmiştir.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön