Kongreler

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences

InGlobe sosyal ve teknik bilimlerin her alanından güncel meseleleri, küresel sorunları ve olayları, yenilikçi yaklaşımlarla ele alan özgün çalışmalara yer vermeyi amaçlayan sosyal bilimlerin tüm alanlarında bildirilerin sunulduğu uluslararası akademik kongre serisidir. Farklı kurum ve kuruluşların ortaklığında yılda 2 sefer olarak düzenlenmektedir.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Innovation and Global Issues Congress I, 27-29 Nisan 2017, Patara

2 - Innovation and Global Issues Congress II, 19-21 Ekim 2017, Antalya

3 - Innovation and Global Issues Congress III, 26-29 Nisan 2018, Patara

4 - Innovation and Global Issues Congress IV, 22-24 Kasım 2018, Antalya

5 - Innovation and Global Issues Congress V, 2-4 Mayıs 2019, Ankara

Global Transformation and Differentiations:
International Migration, Urbanization, and Belonging

GTRD Tüm bilimler dallarında uluslararası göç, kentleşme ve aidiyet temalı tüm çalışmaların değerlendirmeye alındığı kongre serisidir. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve öğrencileri bu güncel mesele kapsamında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet, 25-27 Nisan 2019, Akdeniz Üniversitesi

Law in Positive and Social Sciences

LAWPOS “Hukuk” biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerinin incelenmesi-tartışılması şeklinde belirlenmiştir. Kongre ile ülkemiz araştırma dünyasına yeni bir ufuk açılması hedeflenmiştir. Bu şekilde; pozitif ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan bilim insanlarının “Hukuk” biliminin kendi alanlarına etkisi konusunda düşünme-tartışma fırsatına kavuşacaklarına inanılmaktadır.

Geçmiş ve Devam Eden Kongrelerimiz

1 - Law in Positive and Social Sciences I, 2019


Innovation and Global Issues Congress I


27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında farklı bir çalışma yapma fikriyle düzenlediğimiz kongremiz Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Kültür ve Turizm Derneği’nin maddi ve manevi destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi ve Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesinin Rektör Düzeyinde destek ve katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 360 civarında tebliğ sunulmuş, 100 parçadan oluşan karma sergi düzenlenmiş olup, 1000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Bu çalışmalar 3 kongre kitabı ve Peter Lang Yayınevi ile İngilizce olarak hazırlanan uluslararası kitapta yayımlanmıştır. Ayrıca anlaşmalı hakemli dergilerde çok sayıda makale yayımlanmıştır. Kongre kapsamında başarılı bulunan çalışmalara ödül verilmiştir.

Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde antik kent gezileri tertip edilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile hatıra ağacı dikilmiştir.

Kongre ulusal basında yer bulmuştur. Bazı haberler için göz atılabilir: Hürriyet Gazetesi, Habertürk

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress II


19 – 21 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya İli, Lara bölgesinde bulunan Club Hotel Sera toplantı salonlarında inovasyon ve küresel meseleler teması altında kongremizin ikincisi Akdeniz Üniversitesi ve Atyrau Devlet Üniversitesi katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 170 civarı tebliğ içerisinden 130 tebliğ sunum ve yayım için uygun görülmüştür. Kongre süresince 80 civarında sanatsal çalışma sergilenmiştir.

Bu çalışmalar 2 kongre kitabında yayımlanmıştır. Ayrıca anlaşmalı hakemli dergilerde çok sayıda makale yayımlanmıştır. Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde Perge Antik Kenti gezileri tertip edilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile hatıra olarak ikinci inglobe ağacı dikilmiştir.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress III


26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gelen talep üzerine kongremiz tekrar Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Kültür ve Turizm Derneği’nin maddi ve manevi destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin destek ve katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 350 civarında tebliğ sunulmuş, 120 parçadan oluşan karma sergi düzenlenmiş olup, 1000 civarında katılımcı ve dinleyici kongremizi takip etmiştir.

Bu çalışmalar 2 kongre kitabında yayımlanmıştır. Ayrıca Peter Lang Yayınevi ile İngilizce olarak hazırlanan iki uluslararası kitap yayım sürecinde olup 2018 yılı Aralık ayı içerisinde yayımlanacaktır. Bunu yanında anlaşmalı hakemli dergilerde makale süreçleri devam etmektedir. Kongre kapsamında başarılı bulunan çalışmalara ödül verilecektir.

Kongre sırasında doğa ve tarih değerlerini yaşatmaya yönelik almış olduğumuz prensip kararlarına istinaden arkeolog hocalarımız önderliğinde antik kent gezileri tertip edilmiştir. Aynı zamanda Patara Kum Tepelerinde gün batımı etkinliği ve Patara Ormanlarında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geleneksel hale getirme niyeti ile TEMA temsilcileri hocalarımız ile Patara Kazı Evi Bahçesine üçüncü hatıra ağacı dikilmiştir.

Kongremiz ulusal basında yer bulmuştur.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress IV


22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya İli, Club Hotel Sera toplantı salonlarında gerçekleşmiştir. Kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar kongremize iştirak etmişlerdir.

Kongre hakkındaki detaylı bilgiler ve tüm duyurular kongre sitesinden temin edilebilir. Kongre yayınları Kütüphane bölümümüzde kamuya açık olarak paylaşılmıştır.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Innovation and Global Issues Congress V


2, 3, 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara İli, JW Marriott Hotel toplantı salonlarında düzenlenecek olan kongremize tüm bilim dallarından çalışmalar kabul edilecektir. Kamu kurumları, dünya'nın farklı ülkelerinden üniversitler ve STK'lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan "Innovation and Global Issues Congress V in Multidiciplinary Sciences" isimli kongrede sizleri de görmek isteriz.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce,Rusça ve Almanca dillerinde çalışmalar kabul edilecektir. Ayrıca kongre süresince karma sergi yapılacaktır.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön


Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet


25, 26, 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya İli, JW Akdeniz Ünviversitesi Edebiyat Fakültesi toplantı salonlarında düzenlenecek olan kongremize tüm bilim dallarından çalışmalar kabul edilecektir. Bilindiği üzere düzensiz uluslararası göç hareketliliği günümüz dünyasının en önemli konularından biridir ve göç olgusu toplumların hayatını her dönemde farklı boyutlarıyla etkilemiştir. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, düzensiz ve zorunlu göç hareketliliğinin ülkeler ve göçmenler üzerindeki etkilerini, ortaya çıkardığı sosyal görünümler, problemler ve çözüm önerileriyle birlikte ele alan ve tartışan akademik bir ortam olacaktır.

Tüm bilim dallarında uluslararası göç, kentleşme ve aidiyet temalı tüm çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve öğrencileri kongreye katılım ve bildiri sunmaları için davet etmektedir.

Kongre kapsamında Türkçe tüm lehçelerinde, İngilizce,Rusça ve Almanca dillerinde çalışmalar kabul edilecektir.

Kongre Sitesi için Tıklayın

Başa Dön