8- InGlobe IV kapsamında Bildiri Kabulü 10 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.