2021/1- Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi 3: Toplumsal Geçişkenlik, Durağanlık ve Duyarlılıklar