2020/1- LAWPOS Kongre Kitabı Test Versiyonu Yayımlanmıştır.