2020/10- LAWPOS – Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hk.