8- Journal of Oriental Scientific Research

 

Sayın Katılımcılar,

Kongremiz kapsamında sunulan bildirilerin yayımlanması için Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) ile anlaşılmıştır. Makale yayın sürecinde dergi prosedürü işletilecektir. Yapılacak yayımlar kongremiz kapsamında olacaktır. 2017 yılı içinde yapılacak yayınlar için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.

Çalışmalar yoğunluğa ve konu alanlarına göre farklı sayılarda yayımlanabilir. Gerekli görülmesi halinde özel sayı çıkartılacaktır.

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009 yılından bu yana Elektronik Ortamda 6 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research diğer adıyla Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi; EBSCO veri tabanında bulunmakla birlikte, Index Copernicus, SOBIAD, İSAM, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ESJI, Academic Keys, ResearchBib tarafından indekslenmektedir. 

 

JOSR Dergipark sayfası için lütfen tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/sarkiat

JOSR Resmi sayfası için lütfen tıklayınız: https://www.esarkiyat.com/

InGlobe Yürütme Kurulu ve JOSR Yayın Kurulu