22 – Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hk.

16- Kongre ve Yayınlar
May 6, 2018
17- Kongre Kitabı Test Yayımı
July 30, 2018

22 – Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hk.

Saygıdeğer Katılımcılar,

InGlobe çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda kısaca; akademik çalışmaların paylaşılıp hata ve eksikleri var ise düzeltilebilmesi, farklı ülkelerden ve kültürlerden katılımcılar ile uluslararası bir ortam oluşturulması ve bu kapsamda bilimsel bir ortamda bilgi ve kültür alışverişi sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere yapılan değişiklikler ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ile uluslararası toplantılara bazı kriterler getirilmiştir. Bu kapsamda Akademik Teşvik amacıyla bir çalışma yapılması gibi bir amaç güdülmemektedir. Ancak; Düzenleme ve Yürütme Kurullarımız bu kapsamda yapılan bir duyuruyu etik bulmamakla birlikte katılımcılarımızdan gelen talep ve bu konuda yapılan kanuni düzenlemelerin gerekli olduğu gerçeklerinden hareketle bir yazı yayımlamayı uygun görmüştür.

Bu kapsamda hazırlanan yazımız ekte sunulmaktadır. Kongre programımız program sayafasından, kitaplarımız ise inglobe.org/kutuphane bölümünden temin edilebilmektedir.

Saygılarımızla

 

Teşvik Kriterleri hk. Yazımız için Tıklayınız

 

Kongre Programı için Tıklayınız

 

Kitaplar için Tıklayınız